Kubek z popiersiami królów Jana Kazimierza, Jana III i Augusta II