Strona główna

Zoom

  • Rozmiar czionki:
  • Increase
  • Decrease
  • Zwykły

Current Zoom: 100%

Strona główna

XXI wiek w Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie

Remont i modernizacja Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie to obecnie jeden z najważniejszych projektów muzealnych w Polsce. Jego głównym celem jest dostosowanie najstarszego polskiego muzeum do standardów XXI w. i kontynuowanie misji „Przeszłość Przyszłości”, wyznaczonej przez księżnę Izabelę Czartoryską, która w 1801 r. w Puławach otworzyła Świątynię Pamięci, zwaną później Świątynią Sybilli, pierwsze polskie muzeum narodowe.


Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Sponsorzy
<